Comissariat


THE TRUTH ABOUT MARACAS,
TOCANT ELS OUS (2019)  
EN.   ES.

Artista: Wioityuwoityuo
Comissari: Diego Ballestrasse
Exposició col·lectiva: ESC-OUT: desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública
Centre d’Art Contemporani de Barcelona Fabra i Coats, Barcelona
Febrer - Març 2019


STATEMENT

Llapispanc, sota el seu alter ego Wioityuwoityuo, desplega una acció sonora en un
espai públic de Barcelona (l’estació de metro Plaça Espanya). Partint d’una idea
d’acció individual amb un clar vessant lúdic, du a terme una proposta de participació
(happening) en la qual utilitza com a únic sistema de desenvolupament la
improvisació, i on es convida el públic a intervenir i aportar in situ a l’experiència
sonora. Aquest procediment forma part del seu projecte performatiu musical, en què l’artista pretén convertir-se en músic (sense ser-ho), i en el qual procura experimentar des de la perifèria, constantment ubicat dins el territori de l’intent. A través de la seva proposta explora la representació pròpia del món de la música, en la qual construeix un simulacre amb tot aquell clixé que una banda de rock pot utilitzar en escena.

THE TRUTH ABOUT MARACAS, TOCANT ELS OUS (2019).  -Excerpt-
Performance en viu en l'estació de Metro Plaça Espanya, Barcelona.
Artista: Wioityuwoityuo.
Gener, 2019.


L’acció sonora conté un to irracional afí a l’absurd dadaista, amb una dinàmica de
realització pròpia que consisteix a no preveure massa i, en canvi, aprofitar les
situacions inesperades que es van presentant a cada moment –per utilitzar-les com a
material definitiu–: són situacions no programades que depenen de qui hi ha i del que sorgeix in situ.


THE TRUTH ABOUT MARACAS, TOCANT ELS OUS (2019).  
Registre fotogràfic de la performance en viu en l'estació de Metro Plaça Espanya, Barcelona.  
Gener, 2019.


Dins el marc d’ESC-OUT, l’obra performàtica és presentada davant l’audiència en un lloc de trànsit, apartada del seu àmbit artístic habitual. Com a conseqüència, per al públic l’acció que té lloc és confusa i pot ser que no hagi resultat suficientment clara i comprensible, ja que està tenyida d’una delicada estranyesa. Per consegüent, no hi ha certesa que l’obra s’hagi arribat a materialitzar o que hagi arribat a complir la seva funció. En aquest context, la cerca, en definitiva, està en l’eco de la proposta i, en un menor grau, en la concreció de l’obra.


THE TRUTH ABOUT MARACAS, TOCANT ELS OUS (2019)
Instal·lació durant l'exposició ESC-OUT: desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública.
Centre D’Art Contemporani - Fabra i Coast, Barcelona.
Febrer - Març 2019.


Wioityuwoityuo despulla un sistema de representació, deixant en evidència
determinats jocs d'artificis socials. A través d'aquest dispositiu lúdic, l'artista ens
convida a romandre atentes per a desactivar totes aquelles realitats que se'ns
presenten sostingudes sota la disfressa de l'aparença.


THE TRUTH ABOUT MARACAS, TOCANT ELS OUS (2019)
Performance en viu en la inauguració de l'exposició ESC-OUT: desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública.
Centre D’Art Contemporani - Fabra i Coast, Barcelona. 
February, 2019.

Nota: ESC-OUT: desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública és un projecte de l'equip curatorial de ON MEDIATION/6, emmarcat en la col·laboració entre el Centre d’Art Contemporani de Barcelona – Fabra i Coats y la Fàbrica Oberta de Creació Analògica – La Escocesa.

Links
· ESC-OUT: desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública
· ON MEDIATION/6 ESC-OUT: desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública
· ESC-OUT - Publication
· Radio Fabra interview
· THE TRUTH ABOUT MARACAS, TOCANT ELS OUS (Live performance at Plaça Espanya Metro station, Barcelona, 2019). -Excerpt-· THE TRUTH ABOUT MARACAS, TOCANT ELS OUS (Opening performance, 2019).